آزاد ایران تصویر آمریکا ایرانی عربستان

آزاد: ایران تصویر آمریکا ایرانی عربستان واشنگتن سعودی ها عربستان عربستانی واشنگتن پست عربستان سعودی

گت بلاگز اخبار اجتماعی فرار۳‌هزار دختر از منزل در ۶ ماه

رئیس اورژانس اجتماعی شرکت بهزیستی با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵، گفت: «با مقایسه این آمار در نیمه نخست امسال مشخص می‌شود آمار فرار دختران

فرار۳‌هزار دختر از منزل در ۶ ماه

فرار۳ هزار دختر از منزل در ۶ ماه

عبارات مهم : دختران

رئیس اورژانس اجتماعی شرکت بهزیستی با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵، گفت: «با مقایسه این آمار در نیمه نخست امسال مشخص می شود آمار فرار دختران زیاد کردن یافته است طوری که در این وقت بالغ بر سه هزار دختر از منزل فرار کرده اند.»

به اعتقاد بسیارى از صاحبنظران، با توجه به وضع فرهنگى و اجتماعى ایران، پدیده دختران فرارى، نوعى انحراف اجتماعى هست. یک پدیده اجتماعى زمانى به عنوان یک انحراف اجتماعى تلقى مى شود که با انتظارات و توقعات جامعه یا حداقل با یکى از گروه هاى اجتماعى درون جامعه سازگار و منطبق نباشد و حتى با آن در تعارض باشد. دختران فرارى کسانى هستند که به دلایل متفاوت و در اثر فشارهاى ناشى از شرایط سخت زندگى، غالبا به رغم میل باطنى اقدام به ترک منزل و کاشانه خود کرده و از کانون خانواده جدا مى شوند و عموما در شهرى دیگر بدون داشتن مأمنى مناسب و منزل اى دایمى ساکن مى شوند.

فرار۳‌هزار دختر از منزل در ۶ ماه

این گروه دختران عموما به دلایلى نظیر فقر، خشونت، محدودیت هاى غیرمنطقى، آزار دیدگى، رها شدن از سوى اطرافیان به خصوص خانواده و… روى به خیابان ها مى آورند و اکثریت آنها به تدریج به دليل امرارمعاش و همچنين نداشتن سرپناه به كارهايي خلاف هنجارهاي اجتماعي روي مي آورند. روزانه پدر و مادرهاى زیادى به دستگاه قضائى و نیروى انتظامى مراجعه مى کنند و با طرح شکایتى مبنى بر اینکه دخترشان ربوده شده است هست، از ماموران مى خواهند دختر ناپدید شده ارزش را پیدا کنند. زیاد این والدین، ادعا دارند، دخترانشان دچار اتفاق شده است اند یا افراد بزهکارى آنها را ربوده اند.

اما بررسى هاى پلیسى نشان مى دهد که اکثر این گونه دختران که در شروع تشکیل پرونده «دختران فقدانى» نام مى گیرند، به میل خود از منزل فرار کرده اند. این دختران که دور از چشم پدران و مادران به طرق متفاوت به زندگى غمبارى تن مى دهند حتى در صورت پشیمانى به خاطر خراب کردن پل هاى پشت سر، روى برگشتن به منزل را ندارند. نتیجه های یک تحقیق که در سال ٩٢ انتشار یافته به بررسي وضعيت خانوادگي دختران فراري با تاکيد بر سوءاستفاده از آنان پرداخته است.

رئیس اورژانس اجتماعی شرکت بهزیستی با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵، گفت: «با مقایسه این آمار در نیمه نخست امسال مشخص می‌شود آمار فرار دختران

نتايج به دست آمده نشان مي دهد؛ عدم توجه و بي احترامي، آزار و اذيت و انواع سوءاستفاده از آنان، محدوديت و محروميت شديد، سردي روابط و کم محبتي، تبعيض قائل شدن و آشفتگي خانواده از عوامل فرار دختران از منزل ها بوده است.دختران به هر علت که از منزل و خانواده بگریزند باید بتوانند که در جامعه احساس امنیت کنند، در واقع جامعه خوابیدن را جهت آنها فراهم کند که آنها بتوانند در امنیت و آسایش سرنوشت گذرانده و همچنین بستر را جهت بازگشت به محیط خانواده مناسب یابند. در واقع مسئولان نه تنها باید آنها را به آغوش خانواده برگردانند بلکه باید زمینه های متفاوت فرار آنها را نیز برطرف کنند.

افزایش تعداد خودروهای اورژانس و مراکز مداخله

رئیس اورژانس اجتماعی شرکت بهزیستی با اشاره به برنامه ریزی شرکت بهزیستی کشور جهت ارائه خدمات به هموطنان در استان های مختلف،اظهار کرد: بر همین اساس در امسال تعداد خودروهای اورژانس و همچنین مراکز مداخله در سطح کشور زیاد کردن یافته هست. حسین اسدبیگی با اشاره به آمار تماس های برقرار شده است در خصوص آسیب های اجتماعی،بیان کرد: بخشی از این آسیب ها به فرار دختران از منزل برمی گردد طوری که در سال ۹۵، پنج هزار و ۳۸ مورد در این زمینه به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده است بود. او ادامه داد: آمار اشاره شده است در چهار بخش ثبت شده است که یک هزار و ۱۱۸ مورد از طریق مراکز مداخله در بحران، یک هزار و ۱۴ مورد از طریق خدمات سیار، دو هزار و ۵۷۹ مورد از طریق برقراری تماس با خط ۱۲۳ و ۲۵۹ مورد نیز از طریق پایگاه های خدمات اجتماعی پذیرش شده است اند.

اسدبیگی در ادامه به آمار دختران فراری در شش ماه ابتدایی ۹۶ اشاره کرد و گفت: طی وقت اشاره شده است از طریق مرکز مداخله در بحران ۶۴۴ مورد، خط ۱۲۳، یک هزار و۷۲۷ مورد، خدمات سیار ۵۱۵ مورد و در نهایت از طریق مرکز مداخله در بحران نیز ۱۴۴ مورد پذیرش شده است اند. او با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار مرکز جهت نگهداری دخترانی که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران فرار می کنند، آینده نگری شده است هست، گفت: این افراد حداکثر سه هفته در مراکز اشاره شده است نگهداری می شوند و در نهایت و در صورت تشخیص مددکار اجتماعی، فرد به خانواده بازگردانده می شود و در غیر این صورت عنوان از طریق قضائی پیگیری می شود.

فرار۳‌هزار دختر از منزل در ۶ ماه

آرزوی بزرگ

واژه های کلیدی: دختران | دختران | اورژانس | خانواده | اورژانس اجتماعی | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs