آزاد ایران تصویر آمریکا ایرانی عربستان

آزاد: ایران تصویر آمریکا ایرانی عربستان واشنگتن سعودی ها عربستان عربستانی واشنگتن پست عربستان سعودی

گت بلاگز اخبار اجتماعی انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی شورا در بررسی بودجه ۹۷ شهرداری ، توضیح را

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از نحوه بررسی بودجه ۹۷ شهرداری در شورای شهر راجع به کمک ۴۵ میلیارد تومانی نجفی به نهادهای دلخواهش توضیحاتی ارائ

انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی شورا در بررسی بودجه ۹۷ شهرداری ، توضیح را

توضیح راجع به کمک ۴۵ میلیارد تومانی نجفی به نهادهای دلخواهش/انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی شورا در بررسی بودجه ۹۷ شهرداری

عبارات مهم : شهردار

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از نحوه بررسی بودجه ۹۷ شهرداری در شورای شهر راجع به کمک ۴۵ میلیارد تومانی نجفی به نهادهای دلخواهش توضیحاتی ارائه کرد.

حجت الله میرزایی، معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایلنا با اشاره به انتقاداتش از نحوه بررسی بودجه سال آینده شهرداری در شورای شهر، گفت: ساختار بودجه بر اساس منطق شکل گرفته است و بر مبنای اصول کار سازمانی، ماموریت ها و نشانه گذاری ها تقسیم شده است هست، ولی هنگامی که در یک وقت کوتاه تغییراتی غیرمتعارف در بودجه رخ می دهد، به این معناست که ملاحظات و فعالیت های کارشناسانه ای که بخشی از آن به وسیله خودِ اعضای شورا در کمیسیون ها صورت گرفته هست، به وسیله اعضا در صحن نادیده گرفته می شود.

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن مخالفت با بعضی تغییرات ایجاد شده است در بودجه ۹۷ شهرداری هست، افزود: منطق انسجام بخشی که در بودجه وجود داشته است در شورا نادیده گرفته می شود و من شخصا با این همه تغییرات جزئی و جابه جایی در بندها موافق نیستم، چراکه با روح بودجه ریزی تناقض دارد.

انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی شورا در بررسی بودجه ۹۷ شهرداری ، توضیح را

میرزایی در رابطه با انتقاداتی که به شهرداری و شورا درخصوص حفظ ردیف بودجه جهت توسعه و تعمیر مساجد و اماکن مذهبی می شود، گفت: شهرداری جهت ساخت بعضی از این مساجد تعهد داده است و با یک پرداخت تکمیلی در سال آینده تمام می شود و درست نیست این تعداد پروژه ناتمام در شهر داشته باشیم.

او با اشاره به انتقاداتی که به این ردیف بودجه که زیرمجموعه بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تعریف شده است هست، ادامه داد: قرار بود در پرداخت اولویت بندی کنیم نه اینکه همه آن را از بین بردن کنیم. تقریبا از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار ساخت مساجد ۱۲۰ میلیارد کم شده است و فقط ۳۰ میلیارد باقی مانده است.

معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از نحوه بررسی بودجه ۹۷ شهرداری در شورای شهر راجع به کمک ۴۵ میلیارد تومانی نجفی به نهادهای دلخواهش توضیحاتی ارائ

معاون شهردار در ادامه در مورد تصویب ۴۵ میلیارد تومان (بودجه در اختیار شهردار) در شورای شهر که گمانه زنی هایی را ایجاد کرده هست، گفت: این بودجه به نوعی کمک محسوب می شود، مدیران ملی، نهادها و موسسات معتبر ملی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از شهردار پیگیری و درخواست کمک می کنند، بخش زیادی از این کمک ها از طریق پیگیری همین مدیران هست. این بودجه همواره متعارف بوده و آنچه اهمیت دارد این است که شهرداری براق باشد و در برابر کمک های که پرداخت می کند به شورا پاسخ دهد. گزارش این کمک ها به شورا داده خواهد شد و چیز محرمانه ای وجود ندارد.

میرزایی با تاکید بر اینکه بودجه در اختیار شهردار محرمانه نیست، تصریح کرد: اینگونه نیست که شهرداری پنهانی این بودجه را تخصیص دهد. بودجه براق است و در همه جای دنیا وجود دارد و کاملا طبیعی است که شهرداری در همه جای دنیا به موزه ها، انجمن های علمی و تولید فیلم های فاخر کمک کند.

او ادامه داد: فیلم هایی تولید می شود که فیلم گیشه نبوده، ولی جهت جامعه مهم است و شهرداری با تشخیص خود می تواند به آن کمک کند، ولی باید گزارش آن ا به شورا بدهد و این پرداخت با تشخیص شخص شهردار است و هر شش ماه یکبار گزارشش به شورا ارائه خواهد شد.

انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی شورا در بررسی بودجه ۹۷ شهرداری ، توضیح را

واژه های کلیدی: شهردار | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs